Algemene info

SINT-LUDGARDISSCHOOL SECUNDAIR Maarschalk Gérardstraat 18 - 2000 Antwerpen
  T. 03 233 93 20 - F. 03 233 83 96
   
Afwezigheden melden Leerlingensecretariaat
Info schoolrekeningen Boekhouding
   
Algemene schoolinfo Kennismakingsfolder
  Infofolder en richtlijnen voor onze leerlingen
  Smartschooldemo
  Schoolreglement
  Bestelformulier schooluniform secundair
  Bekijk hier ons schoolfilmpje
   
Onze schoolkrant nummer 1 - februari 2016
  nummer 2 - mei 2016
  nummer 3 - februari 2017
  nummer 4 - juni  2017
  nummer 5 - februari 2018
   
Ouderraad Hier leest u meer over onze werking
   
Oud-leerlingenwerking Vul hier uw gegevens in, wij houden u op de hoogte.