KLUSDAG IN BELPAIRE - 1 september van 9.00 tot 13.00 u

Voor de derde maal organiseren we een klusdag op school.

Meer info - zie Belpaire - brieven juni - klusdag